Zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen ondersteunt tien vernieuwende projecten

10/12/2018

Met het zorginnovatiefonds stimuleert de provincie Antwerpen ondernemers, zorginstellingen, kennisinstellingen en lokale besturen om in de provincie Antwerpen door samenwerking nieuwe producten en diensten te ontwikkelen, uit te testen en succesvol op de markt te brengen. Zo kan ze de maatschappelijke uitdaging van een snel vergrijzende bevolking ombuigen tot een economische kans en de provincie op de kaart zetten als een centrum van zorginnovatie.

Het zorginnovatiefonds werd begin 2018 opgericht met een startbudget van 1,8 miljoen euro. Het fonds raakt steeds meer bekend en de voorbije maanden zijn 17 nieuwe projectenaanvragen ingediend. 10 ervan zijn door de deputatie gehonoreerd met een financiële ondersteuning. In totaal investeert de provincie Antwerpen daarmee 466.562 euro in de zorgeconomie.

Er werden vijf projecten uit de regio Kempen goedgekeurd. In vier van deze projecten neemt Health & Care Network Kempen een actieve rol op.

Zorgzame dorpen: handvaten voor de praktijk (Thomas More – Vonk 3)
Thomas More ontwikkelt een ondersteuningspakket voor lokale besturen om de woon- en zorgfaciliteiten op hun grondgebied letterlijk in kaart te brengen en op basis daarvan nieuw beleid te ontwikkelen. Het eerdere project “Zorg in het dorp” uit Sint-Amands wordt hierdoor naar een bovenlokaal niveau getild.

Burgers in Beweging met Online Preventieplatform (VITO – Sustainable Health)
Dit project gaat over de ontwikkeling en implementatie van een uitgebreid gezondheids-dataplatform waarvan de gegevens gebruikt kunnen worden (1) als basis voor nieuwe innovaties, (2) voor het uitwerken van een duurzaam lokaal preventiebeleid en een ondersteuningsmodel voor de eerstelijnszorg en (3) om voor de deelnemende burgers een persoonlijk preventieplan te ontwikkelen. In de projectfase worden 400 Kempense 45-plussers betrokken uit de ruime regio van Turnhout en de zorgregio Balen-Dessel-Mol-Retie.

Transmuraal concept voor wondzorg met innovatieve technieken (Mobilab/Thomas More)
Dit project wordt gedragen door een breed samenwerkingsverband van ondernemers, zorginstanties en een kennisinstelling. Zij gaan op verschillende locaties in de regio’s Turnhout en Herentals bestaande innovatieve behandelmethoden voor complexe wonden testen bij 100 patiënten, om te komen tot een multidisciplinair samenwerkingsmodel (een kostenbesparend businessmodel) dat verder uitgerold kan worden over de rest van het land. België telt meer dan 250.000 patiënten met chronische of complexe wonden (tot 10% van alle patiënten in woonzorgcentra).

NOBLITO (NOBLITO vzw en Cronos)
De startende onderneming Noblito is een expert in vergrijzingsproblematieken en partner van het IT-dienstenbedrijf Cronos uit Kontich. Zij zullen in Olen o.a. een digitaal platform oprichten dat ouderen in contact brengt met jongere mensen om (1) de ouderen uit hun sociaal isolement te halen en (2) de aanzet te geven tot een buurgerichte zorg. Tegelijk worden de andere mogelijkheden van zo’n lokaal netwerk onderzocht. Hiervoor wordt samengewerkt met het gemeentebestuur van Olen, WZC Zilverlinde en De Notelaer (2 woonzorgcentra in Olen), LiCalab en het Health & Care Network Kempen.

Ogen en Oren (Assistentie Woning Pro vzw)
Assistentie Woning Pro, een vzw die assistentiewoningen aanbiedt, heeft samen met de Digitale Woonassistent een app ontwikkeld als communicatieplatform tussen bewoners en woonassistenten. Dit nieuwe project bundelt via dat platform alle klusvragen in privéwoningen. Want alleen als de vraag groot genoeg is, is het voor (sociale economie-) bedrijven interessant om op zulke verzoeken in te gaan. Het project wordt dus enkel uitgevoerd binnen de private markt, bij oudere eigenaars en huurders (70+) van huizen, appartementen en assistentiewoningen in Turnhout en Vosselaar. Bij de testfase worden 45 senioren en hun mantelzorgers betrokken.

Het zorginnovatiefonds van de provincie Antwerpen wordt geregeld aangevuld en is ook opgenomen in de meerjarenbegroting. Op dit moment omvat het fonds daardoor alweer 1,5 miljoen euro voor nieuwe projecten. Omdat innovatie nooit stil staat, kunnen nieuwe aanvragen het hele jaar door worden ingediend. Die aanvragen worden 4 keer per jaar gebundeld en beoordeeld. De eerstvolgende keer dat dat gebeurt, zal begin volgend jaar zijn. Die projectideeën moeten voor 31 december 2018 bij de provincie toekomen.

Alle informatie kan je vinden op de website van de provincie Antwerpen (www.provincieantwerpen.be) onder de zoekopdracht zorginnovatie. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met Herman De Pauw, adviseur zorginnovatie en- economie via email herman.depauw@provincieantwerpen.be of telefoon 03 240 56 48.